Psykoterapia

Psykoterapialla pyritään mielen hyvinvoinnin lisäämiseen. Terapian tavoitteena on auttaa asiakasta saamaan käyttöönsä keinoja, joiden avulla voi paremmin käsitellä erilaisia hankalilta tuntuvia tunteita ja ajatuksia. Psykoterapia tukee psyykkistä kasvua, lisää itsetuntemusta ja antaa välineitä myöhemmistäkin elämän haasteista,tai ongelmatilanteista selviytymiseen.

Terapeuttinen työotteeni perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen psykoterapiaan sekä kognitiivisesti painottuvaan terapiaan. Käytän työskentelyssä eri terapiamenetelmiä joustavasti ja integratiivisesti, asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Pidän terapiassa tärkeänä sitä, että psykoterapia on eettisesti ja turvallisesti toteutettua.   

Olen terapiassa kiinnostunut asiakkaan ajatuksista, tunteista sekä kokemuksista ja terapiakeskustelut voivat liikkua mennyt-nykyisyys-tulevaisuus–aikajanalla, kuitenkin niin, että focus on aina tulevaisuudessa. Terapeuttina ajattelen niin, että psykoterapiasuhde on luottamuksellinen yhteistyö-ja vuorovaikutussuhde, jossa molemmat osapuolet toimivat aktiivisesti ja että psykoterapiassa on kyse myöskin hyvän elämän etsimisestä ja löytämisestä. Sen vuoksi haluan kohdata asiakkaani arvostaen, läsnäolevasti ja lämpimästi. 

Ota rohkeasti yhteyttä!